Administrator Baz Danych MS SQL Administrator Baz Danych MS SQL …

Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Administrator Baz Danych MS SQL
  • Instalacja, konfiguracja i codzienna administracja środowiskami bazodanowymi opartymi o MS SQL Server
  • Monitorowanie komponentów MS SQL uwzględniając optymalizację wydajności środowisk aplikacyjnych
  • Diagnozowanie codziennych incydentów i problemów wydajnościowych wpływających na działanie aplikacji biznesowych
  • Wdrażanie aktualizacji bezpieczeństwa i poprawek aplikacyjnych
  • Rozwój i doskonalenie istniejących rozwiązań DR oraz testowanie procedur odtworzeniowych
  • Codzienna współpraca i wsparcie dla zespołów Wintel, Network oraz wsparcia aplikacji
Close