Administrator Oracle Administrator Oracle …

Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Administrator Oracle
  • Instalacja, konfiguracja i codzienna administracja środowiskami bazodanowymi Oracle
  • Monitorowanie komponentów Oracle uwzględniając optymalizację wydajności środowisk aplikacyjnych •
  • Diagnozowanie codziennych incydentów i problemów wydajnościowych wpływających na działanie aplikacji biznesowych
  • Wdrażanie aktualizacji bezpieczeństwa i poprawek aplikacyjnych
  • Rozwój i doskonalenie istniejących rozwiązań DR oraz testowanie procedur odtworzeniowych
  • Codzienna współpraca i wsparcie dla zespołu aplikacyjnego i Linux
Close
Loading...