Kierownik Projektów/Architekt Infrastruktury IT Kierownik Projektów/Architekt Infrastruktury IT …

Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Bank Millennium
in Warsaw, Mazowieckie, Poland
Contract, Full time
Be the first to apply
Competitive
Kierownik Projektów/Architekt Infrastruktury IT
  • Prowadzenie projektów infrastrukturalnych w Banku od etapu inicjacji, wyceny, planowania poprzez wdrożenie produkcyjne i przekazanie do zespołów utrzymaniowych
  • Projektowanie systemów infrastruktury IT z uwzględnieniem potrzeb jednostek biznesowych oraz standardów technologicznych i bezpieczeństwa Banku
  • Ścisła współpraca z zespołem operacyjnym na etapie implementacji projektów IT
  • Wsparcie techniczne w rozwiązywaniu poważnych incydentów i problemów technicznych
  • Analiza nowych rozwiązań technicznych, przygotowywanie testów proof of concept lub wdrożeń pilotażowych, opiniowanie rozwiązań
  • Raportowanie postępów w prowadzonych projektach IT
  • Koordynacja umów outsourcingowych IT na poziomie operacyjnym, opiniowanie i akceptacja wprowadzanych zmian na systemach produkcyjnych
  • Gotowość do wspierana incydentów produkcyjnych poza godzinami biznesowymi w trybie dyżurowym tzw. wsparcie "on call"
  • Dbanie o wysoki poziom usług i stabilność infrastruktury IT
Close